Ana sayfa Güncel Antropoloji Nedir?, Antropoloji Bölümü Hakkında

Antropoloji Nedir?, Antropoloji Bölümü Hakkında

2484
0
Antropoloji-Nedir

Antropoloji konulu yazımızda antropoloji nedir veya antropoloji ne demek sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Ayrıca antropoloji bölümü nedir ve antropoloji ne iş yapar sorularının yanından  kültürel antropoloji hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Antropoloji Nedir ?

Antropoloji nedir sorusu ile başlayacak olursak. Günümüzde birçok bilim dalı bulunmaktadır ve bu bilim dalları neredeyse her konuda araştırma yapmaktadır. Bu noktada antropoloji ne demek sorusu önem kazanmaktadır. Sosyal bilim dallarından biri olan antropoloji geç dönemlerde ortaya çıkmış ve diğer disiplinlere göre daha yeni olan bir bilim dalıdır. Geç dönemlerde ortaya çıkmasının bir dezavantajı olarak araştırma konusu bulmakta zorluk çeken antropoloji, diğer bilim dallarının ilgilenmediği konularda kendine yaşam alanı buldu.

Temelde antropoloji insan bilimi anlamına geliyor. Ancak insan denilen kavramın geniş olması sebebiyle antropologlar kendi bilimlerinin sınırlarını belirgin bir biçimde çizerler ve bu sınır içinde kalmaya gayret ederler. Böylelikle antropoloji nedir? sorusunun cevabını bulmuş olduk.

Ayrıca insan bilimi nedir? denildiğinde aklımıza antropoloji bilimi geliyor.

Antropoloji Ne iş Yapar?

Antropoloji ne iş yapar sorusu ile devam edecek olursak. Genel olarak antropoloji insanların davranışlarıyla ilgilenir. İnsanları geçmişleri ve geleceklerini göz önünde bulundurarak inceleyen bir bilimdir. İnsanoğlunun geçmişten günümüze geçirdiği evrimi ve insanların oluşturdukları toplumlardaki davranışları antropolojinin çalışma alanına girer.

İnsanların kültürleri, gelenekleri ve sahip oldukları adetler tamamıyla antropolojinin ilgi alanına girer.

Antropoloji bilimi insan davranışlarına ve kültürlere bu denli önem veren bir dalı olarak saha çalışmasına çok önem veren bir bilim dalıdır.

insan bilimi olan antropolojinin bir diğer araştırma konusu insanların toplumları oluşturma süreçleridir. İnsanların toplumları meydana getirmelerindeki motivasyon ve amaç antropoloji için cevap verilmesi gereken sorulardandır.

İnsanı inceleyen bir bilim dalı olan antropolojinin aradığı cevaplar günden güne değişiklik gösterir. Çünkü insanoğlu sürekli değişim gösteren bir organizmadır ve insanların gelenekleri ve yaşayışları sürekli değişmektedir. Bu nedenle antropoloji için kesin bir doğru yoktur. Bu nedenle antropoloji için dönemlendirme yapmak en doğru araştırma yöntemidir. Böylelikle antropoloji ne iş yapar? sorusunun cevabını bulmuş olduk. 

Antropolojiyi temelde 3 alt dal altında inceleyebiliriz.

Fiziksel Antropoloji

Başlıktan da anlaşılabileceği üzere fiziksel antropoloji, insanoğlunun fiziksel gelişimini inceleyen antropoloji alt bilim dalıdır. İnsanların fiziksel özelliklerinin gelişimini, insanoğlunun sahip olduğu ırkları ve modern toplumu oluşturana kadar geçirdiği evrimler fiziksel antropoloji araştırma alanına girmektedir.

İnsanın iskelet ve kas yapısının geçirdiği evrim de bu alanın araştırma konusudur. Farklı coğrafyalarda yaşamış olan insanların birbirleriyle yaptıkları gen alışverişi ve birbirleriyle kurdukları iletişimi inceler. Yani kısaca fiziksel antropoloji coğrafya üzerindeki insanın fiziki değişimini inceleyen antropoloji alt dalıdır.

Kültürel Antropoloji

Kültürel antropoloji nedir sorusunun cevabı ise bu alt dal, aslında birkaç daha alt başlıkta incelenebilir. Arkeoloji bunlardan birisidir. İnsanoğlunun tarihi, geçmişten kalan kalıntılar ve eserler arkeoloji ile birlikte kültürel antropoloji ile de ilişkilidir.

Sosyal Antropoloji

İnsan davranışlarını karşılaştırmalı olarak inceler. Toplumsal yapı ve kurumların birbirleriyle olan ilişkileri ve geçirdikleri dönüşümü sosyal antropoloji inceler.

İnsanoğlunun sahip olduğu kültür, örf ve adetler, toplumun kabul ettiği doğrular ve toplumla ilgili daha birçok şey sosyal antropolojinin çalışma alanına girer. İlkel toplumdan modern topluma geçiş ve geçmişten kalan miras da bu alanın araştırma konusudur.

Kültür, gelenek, arkeoloji, etnoloji, davranış,insan ve daha birçok toplumla ilgili kelime antropoloji sözcükleri arasında yer alır.

Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgiler

Antropoloji bölümü nedir sorusunu cevabı ile devam edecek olursak. Antropoloji bölümü ırkların oluşumunu, insanoğlunun yer yüzüne dağılırken birbiri ile yaşadığı etkileşimi ve geçmişte yaşayan insanlarla olan davranış ilişkilerini karşılaştırmalı olarak inceler.

Antropoloji bölümü okuyanlar sabırlı olmalı, insanı biyoloji ve coğrafi açıdan araştırmaya ilgi duymalı, meraklı olmalı ve araştırmayı sevmesi gerekir.

Detaylara ilgi duyması ve olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilmesi gerekir.

Antropoloji ve sosyoloji arasındaki ilişki

insan bilimi olan antropoloji temel olarak ilgi alanı olarak toplum yerine insanı araştırma alanı olarak görür. Bu nedenle antropoloji insanın toplum oluşturma aşamasındaki motivasyon kaynağını ve sebeplerini inceler. Ayrıca antropoloji, sosyolojiden farklı olarak insanı hem coğrafi hem de biyolojik açıdan karşılaştırmalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Bu noktalarda sosyolojiden ayrılır. Böylelikle antropoloji ve sosyoloji arasındaki farkı anlatmış olduk.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here