Ana sayfa Güncel Bilim Felsefesi Nedir? Tarihi ve Düşünürleri

Bilim Felsefesi Nedir? Tarihi ve Düşünürleri

2315
0
bilim felsefesi,bilim felsefesi nedir,bilim felsefesi filozofları,bilim felsefesi ve tarihi,bilim felsefesi hakkında,bilim felsefesi düşünürleri

Bilim felsefesi konulu yazımızda sizlere bilim felsefesi nedir ve bilim felsefesi filozofları kimler olduğundan bahsedeceğiz. Ayrıca bilim felsefesi tarihi ve bilim felsefesi hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağız.

Bilim Felsefesi Nedir ?

Bilim felsefesi nedir sorusu ile başlayacak olursak. Bilim felsefesi genel çerçevesi ile; bilimsel düşüncenin içeriğini, yapısını, yöntemlerinin işlevselliğini, bilimin ne olduğunu ve bilimsel sonuçların genel özelliklerini inceler ve bu konularda sorulan sorulara cevap arar. Bilim felsefesi bir diğer değişle, bilimin üzerine düşünmektir.

Felsefe biliminin ortaya çıktığı ilk çağlarda, felsefe bilimine katkı sağlayan felsefeciler, o dönemin düşünsel yapısını, bizim şuan ki zamanda anlayabildiğimiz bilimsel düşünce yapısına benzer nitelikte görmüşler, yani o dönemin felsefecileri, felsefe bilimini doğanın bilgisine ve sorularına cevap niteliğinde kabul etmişlerdir. Böylelikle bilim felsefesi nedir sorusuna cevap bulmuş olduk.

Bilim Felsefesinin Öncüleri

Bilim felsefesi de diğer felsefe türleri gibi öncüleri ve bilim felsefesi düşünürleri sayesinde ortaya çıkmıştır. Bilim felsefesi filozofları tarihe ışık tutmuş deha kişilerdir. Başlıcaları arasında Demokritos, Aristoteles ve Newton sayılabilir. Bu önemli isimler tarihte, felsefe ile bilimi birbirinden ayıramamışlardır. Mesela Demokritos, iki bin beş yüz yıl önce, şuanda bildiğimiz atom anlayışının ilk düşünsel yapısını ortaya koyacak fikirler ortaya atmıştır. Var olan bir şeyin sonsuza kadar bölünemeyeceğini, sonsuza kadar bölünse, bir büyüklük elde edemeyeceğini, ve bölünmelerin en son aşamada bölünemez hale gelmesi gerektiğini savunmuştur ve bilim felsefesi yapmıştır. Böylelikle bilim felsefesi filozofları kimler olduğunu bahsettik.

Bilim ve Felsefe Ayrılabilir Mi?

Felsefe ilk çağlardan beri, bilimin ayrılamaz bir parçası olmuştur. Tarihte bilginlerin ve düşünürlerin üzerinde tartışmalarına sebep olmuş fakat ikisini ayıracak bir nokta bulunamamıştır. Aristoteles, bağımsız bilimler olarak bilinen, matematik fizik ve astronomiyi felsefesinin dalı olarak görmüş ve tanıtmıştır. Newton ise bilimsel görüşlerini kitapları ile kaleme almıştır ve bu kitaplarından birine ”Doğa Felsefesinin Matematik İlkeleri” adını vermiştir. Yani Newton dahi felsefe ile bilimi ayıramamış, ve ikisinin bir bütün olduğunu ifade etmiştir. Günümüzde ise, felsefe ve bilim birbirinden ayrı dallar olarak düşünülmekte ve iki ayrı konu olarak araştırmaya devam edilmektedir.

Bilim Felsefesi Tarihi

Bilim felsefenin tarihi ni anlatacak olursak. Yapılan araştırmalara göre bilim felsefenin bir konusudur ve bu konunun belli bir zaman içerisinde felsefenin bir alt disiplini olacağı söylenmektedir. Bilim felsefesi ve tarihi milattan önceki zamanlara dayanır. Bilim ortaya mezopotomya ve mısır uygarlıkları döneminde M.Ö 3000. yılında ortaya çıkmıştır. Felsefe ise M.Ö 600’lü yıllarda Eski Yunanda ortaya çıkmıştır. Eski Yunan o dönemlerde mitolojinin etkisinden çıkıp felsefenin etkisine girmeye başlamıştır. O dönemin ünlü düşünürleri Aristoteles, Arschimedes (Arşimed) ve Galenos (Gailen) farklı bilim dalları ile uğraşıp, felsefe biliminin ilk eserlerini ortaya koymaya başlamışlardır.

Bilim Felsefesinin Tarihsel Gelişimi Nasıldır?

Bilim felsefesi tarihsel dönemlere bakacak olursak, bilim felsefenin içinde doğup gelişmiştir. İlerleyen dönemlerde bilim bir bilinç formu olarak felsefeden ayrılmış ve kendi içinde bir çok alt dala bölünmüştür, ama bilim ve felsefe arasındaki derin ilişki sonucu bilim felsefesi ortaya çıkmıştır. Bilim ilerleyen dönemlerde incelediği konular bakımı ile felsefeden kopmuştur, ilerleyen teknoloji ve yapılan buluşlar sonucu bilim kendi dallarına ayrılmıştır, fakat felsefe bilimi, felsefenin bilim üzerine düşünmesi ile sürekli devam etmiştir. Böylelikle bilim felsefesi ve tarihi ni bahsetmiş olduk.

Bilim Felsefesi Ne İşe Yarar?

Aslında bilim felsefesi, bilimin anlamı ve işlevi üzerine düşünür. Bilim tek başına kendi anlamını bilemez, böyle bir çaba içerisine girerse, bilimin bilimini yapmaya denemiş olur. Tam bu arada bilim felsefesi devreye girer ve bilimin, anlamını, yerini, kurumsal kimliğini belirlemek üzere düşünür ve araştırır. Bilim, gelişip felsefeden ayrılmıştır fakat bilim felsefesi bilim üzerine düşünmeye devam etmiştir. Özetle bilim felsefesi, yöntemlerin mantıksal, kurumsal çözümlemesine yardımcı olmaya ve bilim felsefesinin içeriğini oluşturmaya çalışır. Bilim felsefesi yüzyıllardır süregelen bilim ve felsefenin harmanlanmış halidir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here