Ana sayfa Güncel Hümanist Nedir ?, Hümanizm Nedir ?, Akımı ve Yaklaşımı

Hümanist Nedir ?, Hümanizm Nedir ?, Akımı ve Yaklaşımı

2916
0
humanist;humanistler;humanizm;humanist-ne-demek;humanizm-nedir;humanist-yaklasim;humanizm-akimi;humanist-nedir;humanizm-nedir-kisaca;humanist-kime-denir;humanizm-felsefesi;humanist-dusunce-nedir;humanist-yaklasim-ornekleri

Hümanist konulu yazımızda hümanist ne demek ve hümanizm nedir soruların cevabını vermeye çalışacağız. Ayrıca hümanist yaklaşım, hümanizm akımı ve hümanist nedir konularını detaylı olarak açıklamaya çalışacağız.

Hümanizm Nedir ?

hümanizm nedir sorusu ile başlayacak olursak. Hümanizm; insancılık, insan odaklılık, beşeriyetçilik anlamına gelmektedir. İnsan temelli bir etik anlayıştır. Hümanizm nedir kısaca genel bir tanımla cevap verilecek olursa; insanlığın yararına olacak olan, insanlığın ilerlemesine katkı sağlayacak fikirlerin uygulanmasına adanmış bir felsefedir. Hümanizm akımı ve hümanist yaklaşım, insanın değerli ve onurlu oluşunu vurgular. Felsefi temelli objektif bir kavramdır.

Bireysel özgürlüklerin arttırılmasını savunur. Daha çok merhamet duygularından beslenir. Birey, beceriler ile doğar. Bunun için bireye güvenmek ve ona seçim hakkı tanımak gerekir. İnsan davranışını anlamak için kişinin nereden baktığını, dünyayı nasıl gördüğünü, nasıl algıladığını bilmek ve bunları dikkate almak gerekir. Herkesin kendine ait öznel bir gerçekliği vardır. İnsan, yaşantısını değerlendirme, yeniden düzenleme ve yaşamına yön vermede aktiftir ve aktif kalmalıdır.

Hümanist Ne Demek ?

Hümanizm başlığı altında merak edilen bir soru da hümanist ne demek sorusudur. Hümanizm felsefesi ile hareket eden ve bu düşünceyi benimseyen insanlardır. Hümanistler, yaşadıkları çağa, topluma uzak kalarak evrenselliği hedeflemektedir. Hümanist kime denir konusunda hümanist düşünceyi benimsemiş insanlar da bu tanımla ifade edilmektedir. Aslında hümanist olmak için bir şey yapmış olmak gerekmez. Hümanizmin prensiplerine katılmak yeterlidir.

Hümanistler arasında görüş farklılıkları olabilmektedir. Bu görüş farklılıkları taban tabana zıt da olabilir. Hümanistler, insancılığı esas alır. Bütün insanlığı kucaklama arzusundadırlar. Milli olarak tanımlanamazlar. Zira onlar evrenseldir. Böylelikle hümanist nedir sorusuna cevap vermiş olduk.

Hümanist Düşünce Nedir ?

Bu bilgiler ışığında hümanist düşünce nedir sorusu da cevaplanmalıdır. Hümanist düşünce; en genel anlamı ile insan aklını, etik ve adalet kavramlarını temel alan bir düşünce yapısıdır. Hümanizme ait tüm prensipler bu düşünce yapısının parçalarını oluştururlar.

Hümanist Yaklaşım

Hümanist yaklaşım; bireyi temel alan bireyi değerli kabul eden bir anlayıştır. Hümanist yaklaşımın ilgilendiği konular; umut, mutluluk, toplumda cinsiyet, sevgi, duygusal zeka, affedicilik olarak sıralanabilir. Hümanist yaklaşım; insanların pozitif potansiyelleri olduğuna inanır. İnsani değerler ve insanın önemli oluşu ön plandadır. Bir çok hümanist yaklaşım örnekleri sıralanabilir.

Hümanist bakış açısına göre yanlış olan asla birey değildir. Yanlış olan davranıştır. Yanlış davranışlarda bulunmak insan değerini asla azaltmaz.

Bu yazımızda hümanist nedir ve hümanizm akımı nedir gibi sorun cevabını vermeye çalıştık. Ayrıca hümanizm nedir kısaca ve hümanist yaklaşım hakkında bilgiler verdik.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here